Liittymismaksut


Viemäri
Liittymismaksu 12 000,- euro (Alv 0 %).

Tuorevesi
Liittymismaksu 3 500,- euro (Alv 0 %).

Tasauserä.
Tasausmaksu (+/-) määräytyy rakennusprojektin päätyttyä ainoastaan osuuskuntakokouksen päätöksellä.
Kiinteistön liittyessä vesilaitokseen, liittyjä maksaa vesiosuuskunnalle jätevedestä kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisesti (hinnat seuraavat Liljendalin kunnan hintoja).