Aktuellt


Fr.o.m.
01.01.2015
Nya priser fr.o.m. 01.01.2015.

Vattenavgiftutan skatt 1,79 €, med skatt 2,22 €
Avloppsavgiftutan skatt 2,51 €, med skatt 3,11 €
Sammanlagtutan skatt 4,30 €, med skatt 5,33 €

Grundavgifter för mätare/år:
Under 20 mm. vatten 51,21 €, avloppvatten 51,21 €= 102,42 €, med skatt 127,00 €


Fr.o.m.
01.01.2014
Nya priser fr.o.m. 01.01.2014.

Vattenavgiftutan skatt 1,63 €, med skatt 2,02 €
Avloppsavgiftutan skatt 2,28 €, med skatt 2,82 €
Sammanlagtutan skatt 3,91 €, med skatt 4,84 €

Grundavgifter/år:
Under 20 mm. vatten 46,55 €, avloppvatten 46,55 €= 93,09 €, med skatt 115,43 €


Fr.o.m.
01.01.2013
Nya priser fr.o.m. 01.01.2013.

Mervärdeskatten torde stiga till 24 % fr.o.m. den 1.1.2013.
Priserna är räknade enligt 24 %.

Vattenavgiftutan skatt 1,58 €, med skatt 1,96 €
Avloppsavgiftutan skatt 2,21 €, med skatt 2,74 €
Sammanlagtutan skatt 3,79 €, med skatt 4,70 €

Grundavgifter/år:
20 mm vatten 45,19 €, avlopp 45,19 €= 90,38 €, med skatt 112,07 €


01.07.2011 Nya priser fr.o.m. 01.07.2011.

Vattenavgiftutan skatt 1,54 €, med skatt 1,89 €
Avloppsavgiftutan skatt 2,15 €, med skatt 2,64 €
Sammanlagtutan skatt 3,69 €, med skatt 4,53 €

Grundavgifter/år:
20 mm vatten 44,00 €, avlopp 44,00 €= 88,00 €, med skatt 108,24 €


24.02.2010Avlopps och vattenprojektet för Drombom-Embom-Garpom, samt delar av Malmgård, Tetom och Söderby är nu slutfört. Totalt har 24 931 m stomledning och 9 125 m fastighetsledning grävts ner. Till dags dato har vi 125 hushåll kopplade samt 6 st. sk. vilande anslutningar. Totalt har projektet kostat 1 429 834 €. Beviljat stöd från Nylands miljöcentral samt från Liljendal och Pernå kommuner 307 050 €. Priset per anslutning blev 8 982 €.

Från 01.07.2010 är priserna följande.

Vattenandelslaget följer Lovisa stads vattenaffärsverks vatten och avloppsavgifter.
Vattenavgiftutan skatt 1,40 €, med skatt 1,71 €
Avloppsavgiftutan skatt 1,95 €, med skatt 2,38 €
Sammanlagtutan skatt 3,35 €, med skatt 4,09 €

Grundavgifter/år:
under 20 mm vatten 40,00 €, avlopp 40,00 €= 80,00 €, med skatt 97,60 €
under 32 mm vatten 80,00 €, avlopp 80,00 €= 160,00 €, med skatt 195,20 €
under 40 mm vatten 120,00 €, avlopp 120,00 €= 240,00 €, med skatt 292,80 €
under 50 mm vatten 160,00 €, avlopp 160,00 €= 320,00 €, med skatt 390,40 €
65mm eller över vatten 200,00 €, avlopp 200,00 €= 400,00 €, med skatt 488,00 €

Största delen av vattenmätarna är under 20 mm.

14.04.2009Uppdaterade blanketter
24.03.2009Uppdaterade kontaktuppgifter
14.11.2008Nya bilder i galleriet
10.11.2008Ny länk i menyn
05.11.2008Nya bilder i galleriet
16.10.2008Blanketter tillgängliga i pdf format
04.10.2008Uppladdad webbsida