Anslutningsavgifter


Avlopp
Anslutningsavgift 12 000,- euro (Mvs 0 %).

Friskvatten
Anslutningsavgift 3 500,- euro (Mvs 0 %).

Utjämningsrat.
Utjämningsavgift (+/-) bestäms efter att projektet färdigställts endast av andelsstämman.
Då fastigheten ansluts till avloppsledningen, förbinder sig anslutaren att betala andelslaget de i kraft varande reningskostnaderna för avfallsvattnet vilka andelslagets styrelse bestämt (priserna följer Liljendal kommuns taxor).